مالیات بر ارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده ارزش افزوده یعنی تفاوت بین ارزش اجناس و خدماتی که ارائه شده است. وارزش اجناس و خدمات خریداری شده که در مدت معین م...

ادامه مطلب

مالیات و جرائم ماده 169

جرائم ماده 169 ارائه مالیات جامعه نوعی مشارکت محسوب میشود که توسط شهروندان صورت میگیرد هدف از انجام این کار بهبود بخشیدن به کلان اق...

ادامه مطلب

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی یکی دیگر از موارد قابل توجه مالیات ایران،  معاملات فصلی میباشد. این نوع ارائه درآمد چند سالی است که به‌طورجدی  ...

ادامه مطلب

به چه کاللاهایی مالیات تعلق نم‌یگیرد؟

به چه کالاهایی مالیات تعلق نمیگیرد؟

به چه کالاهایی مالیات تعلق نمی‌گیرد؟ طبق قانون مالیاتی کشور کلیه کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشند و بعضی از محصولات ...

ادامه مطلب

مشاوره مالیاتی چیست ؟

مشاوره مالیاتی چیست ؟

مشاوره مالیاتی چیست ؟ مشاوره مالیاتی ، یکی از از عناوین نماینده مالیاتی یا حسابدار رسمی گواهی شناخته شده و یک متخصص حسابداری میباشد که...

ادامه مطلب

صاحبان مشاغل بند ب اظهارنامه مالیاتی

صاحبان مشاغل بند ب اظهارنامه مالیاتی

صاحبان مشاغل بند ب اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل زیر مکلفند ‌فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه ثبت نمایند. نمونه‌هاي ‌دفاتر ...

ادامه مطلب