خدمات حسابرسی

ارائه دهنده بهترین خدمات حسابداری

یکی از دائمی ترین نگرانی هایی که برای مدیران پیش می‌آید خطاها و سوء استفاده‌ی مالی می‌باشد.
از این رو متخصصین شرکت حسابداری، آنلاین حسابدار با بررسی شرایط فعلی سازمان مربوطه و ارائه برنامه کاربردی تحت عنوان گزارش حسابرسی داخلی یا مالی شما را از داشتن این نگرانی‌ها آسوده خاطر می‌نمایند.
این برنامه به صورت کاملا اختصاصی به بررسی و ارزیابی درصد کارآمد بودن انواع منابع درون سازمان پرداخته و هدف آن استفاده بهینه از امکانات درون آن سازمان می‌باشد که در نهایت از دیدگاه اقتصادی موجب کاهش ریسک در نحوه عملکرد و عملیات شرکت شما، سازمان یا موسسه می‌گردد.

736

مشتریان پیمانکاری

693

مشتریان تولیدی

326

مشتریان مهندسی مشاور

13250

بازرگانی و فروشگاه

خدمات حسابرسی ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

بررسی کلی صورتهای مالی

خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه

تهیه گزارش مالی و ارائه اظهارنامه عملکرد

استعلام کد اقتصادی

حسابرسی مالی و صدور گزارش جهت ارایه به بانک

تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مشاوره در مورد خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

ارتباط با کارشناسان

خدمات حسابداری

برخی از مشتریان حسابدار کمک