مالیات بر ارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده ارزش افزوده یعنی تفاوت بین ارزش اجناس و خدماتی که ارائه شده است. وارزش اجناس و خدمات خریداری شده که در مدت معین م...

ادامه مطلب

آیا دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده امکان پذیر است؟

دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده

دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده مجموعه های منحل شده چنانچه مجموعهی به هر علتی اعلام منحل شدن نموده و هیچ گونه فعالیتی نداشته با...

ادامه مطلب