مالیاتی

رسیدگی مالیاتی و جزئیات آن

رسیدگی مالیاتی/residegi maliati

رسیدگی مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی عملکرد ارسالی به وسیله مودیان مالیاتی موثرترین روش برای تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات به وسیله سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و بعد از ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر عملکرد آنوقت واحد رسیدگی مالیاتی

و بر اساس بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم پرونده مالیاتی واحد تجاری برای دوره عملکرد

مورد نظر توسط کارشناس ارشد مالیاتی یا ممیز مالیاتی مورد بررسی فرایند رسیدگی مالیاتی قرار می‌گیرد.

انواع رسیدگی مالیاتی

رسیدگی ماهیتی: مراجع حل اختلاف مالیاتی میتواند به صورت ماهوی وارد پرونده شده

و رای متقاضی از جمله تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدید دعوت، صادر نمایند.

رسیدگی شکلی: شورای مالیاتی و دیوان عدالت تنها به رای های قطعی از نظر رعایت نکردن قانون موضوع مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به توصیفی که ارائه شده رسیدگی نمایند.

رسیدگی شکلی و ماهیتی: بر اساس ماده 216 قانون مالیات مستقیم، ابتدا با ورود عدم رعایت قانون، موضوع میتواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای متقاضی صادر نماید

و در غیر این صورت تنها به صورت شکلی وارد شده و در صورت عدم احراز، نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید.

رسیدگی در دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت در اجرای ماده 173 قانون اساسی از سال 1360 به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات مردم نسبت به مامورین، واحد ها و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است.

بر اساس بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات سازمان امور مالیاتی کشور در صلاحیت دیوان می‌باشد.

همچنین طبق بند 2 ماده 13 رسیدگی به اعتراضات از رای ها و نتایج قطعی کمیسیون های مالیاتی در صلاحیت دیوان می‌باشد.

مهلت رسیدگی مالیاتی

زمانی که اشخاص حقوقی در مهلت مقرر اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نموده باشند، واحد مالیاتی موظف می‌باشد

طی مدت 1 سال از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه مالیات متعلق را مقرر و برگ تشخیص مربوط

را طی همین مدت صادر نموده و حداکثر ظرف 3 ماه بعد از انقضای 1 سال قید شده به شخص حقوقی ابلاغ نماید.

چنانچه برگ تشخیص در مهلت تعیین شده صادر نگردد

اظهارنامه مالیاتی قطعی و همان سود یا زیان ابرازی در اظهارنامه، ملاک عمل خواهد‌بود.

در صورتی که پرونده مالیاتی مودی به هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله گردد، 2 ماه به مهلت رسیدگی اضافه می‌گردد.

در صورتی که اشخاص حقوقی در موعد تعیین شده اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه ننمایند،

زمان رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات برای ماموران مالیاتی 5 سال از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌باشد

و برگ تشخیص صادره در مهلت مقرر بایستی حداکثر طی 3 ماه از تاریخ انقضای 5 سال ذکر شده ابلاغ شود

مراحل رسیدگی مالیاتی

مودیان مالیاتی قطعا این حق را دارند که به سقف مالیات تشخیص داده شده توسط مقامات مالیاتی اعتراض نمایند

به این صورت که مودی طی 30روز بعد از ابلاغ برگ تشخیص میتواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.

در اولین مرحله، جهت سریع بودن رسیدگی به پرونده مالیاتی، اعتراض به طور اداری مورد رسیدگی قرار گرفته

و بر اساس قانون ماده 238 قانون مالیات های مستقیم، در اموری که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ میگردد،

اگر مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند طی 30 روز از تاریخ ابلاغ

شخصا یا به وسیله وکیل خود به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده

و با ارائه دلایل و اسناد معتبر کتبا رسیدگی مجدد نماید.

مسئول مالیات بایستی در دفتر مربوطه درخواست مودی را ثبت و

طی مهلتی که نباید بیش از 30روز از تاریخ ثبت درخواست مودی باشد به موضوع رسیدگی نماید.

به این منظور که چنانچه اسناد ابراز شده را جهت رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداند

آن را رد نموده و مراتب را در برگ تشخیص درج و امضا نماید.

چنانچه مسئول مربوط تشخیص دهد که اسناد موجود تاثیر بر تعدیل درآمد دارد

و تشخیص او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس شده

و یه امضا مسئول و مودی خواهد رسید و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور میتواند

بر اساس درخواست ادارات کل امور مالیاتی توافق با مودی موضوع این ماده را به طور موقتی به رئیس گروه مالیاتی واگذار نماید.

درحقیقت قانون گذار جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت

و تاخیر در پرداخت مالیات از وارد نمودن پرونده مالیاتی در جریان حل اختلاف به صورت شبه قضایی جلوگیری می‌نماید

و در صورتی که اختلاف بین مودی و دستگاه مالیاتی حل شده باشد

برگ قطعی مالیات صادر و مودی مکلف به پرداخت مالیات می‌باشد.

ولی اگر اسناد ابرازی مودی مورد قبول مسئول مربوطه در اداره امور مالیاتی نباشد

و توافقی هم حاص نگردد بایستی در ظهر برگ تشخیص منعکس گردد

و پرونده های مالیاتی را جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

گزارش رسیدگی مالیاتی

این گزارش فرمی است که کارشناس مالیاتی بعد از رسیدگی به پرونده مالیاتی مودی،

طریقه محاسبه مالیات و همچنین موارد مد نظر خود راجع به پرونده عملکرد مودی

و مقدار مالیات مورد نظر خود را در آن قید می‌نماید.

یکی از حقوق مودیان مالیاتی اطلاع از طریقه ی محاسبه مالیات برای آنان می‌باشد،

این حق در قانون مالیات های مستقیم برای مودیان در نظر گفته شده

و کارشناسان مالیاتی مکلف به ارائه گزارش رسیدگی به مودی مالیاتی در صورت درخواست گزارش رسیدگی که باید به وسیله مودی تهیه گردد.

ارتباط یا ما

آنلاین حسابدار ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی، پلمپ دفاتر قانونی، حسابداری، قانون کار، بیمه و… می‌باشد.

همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *