حقوق, مالیات بر حقوق, مالیاتی, مقالات

قانون مالیات بر حقوق

قانون مالیات بر حقوق

طبق ماده 1 قانون مالیات مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل کشور ، در زمینه اقتصادی و خدماتی فعالیت میکنند و کسب درآمد دارند ، مشمول پرداخت مالیات میباشند. یکی از مهمترین مالیات بر درآمد ، تامین هزینه های دولت بوده و مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل دهنده مالیات بر درآمد میباشد و از لحاظ حجم عملیات از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آنجایی که این درآمد از حقوق کارکنان کسر میشود منبع درآمد تقریبا مطمئن میباشد. مالیات بر حقوق ، در امور مالیاتی به صورت جزئی از مالیات بردرآمد در نظر گرفته شده و جزء مالیات های مستقیم محسوب میگردد و میزان این مالیات به صورت نسبتی از درآمد شخصی تعیین میشود.

مالیات به دو بخش تقسیم میگردد:

بخش اول مالیات مستقیم : این گونه مالیات ها که مستقیما از دارایی و درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی حاصل میگردد ، مانند مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بر دارایی

بخش دوم مالیات غیر مستقیم : این گونه مالیات ، به قیمت کالا و خدمات بازمیگردد و به مصرف کننده انتقال میابد مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات واردات

اشخاص مشمول به مالیات بردرآمد

همانطور که در ماده 82 ق.م.م قید شده ، در آمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری در قبال گرفتن نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت انجام کار به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد. منظور از مشمول مالیات حقوق این است که ، حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و بعد از کسر معافیت های مقرر در این قانون میباشد.

درآمد به دو قسمت نقدی و غیر نقدی تقسیم میگردد.

در سال 97 مقدار معافیت سالانه مزایای غیر نقدی چقدر میباشد؟

همانطور که در بند 12 ماده 91 ق.م.م آمده ، مزایای غیر نقدی به مقدار 2/12 معافیت سالانه از پرداخت مالیات معاف بوده و میزان معافیت سالیانه در سال 97 به گونه زیر ترتیب داده شده است:

12× معافیت ماهانه – معافیت مالیات سالانه
12× 23,000,000-معافیت سالانه 97
276,000,000 ریال – معافیت سالانه 97

بنابراین :

2× (12 ÷ معافیت مالیات سالانه ) – معافیت مزایای غیر نقد

2× (12÷ 276,000.000) – معافیت مزایای غیر نقد

46,000.000 ریال – معافیت مزایای غیر نقد

مقدار معافیت مالیات عیدی

طبق بند 9 ماده 97 ق.م.م عیدی سالانه آخر سال جمعا تا میزان 1/12 معافیت مالیات های موضوع ماده 84 ق.م.م بدون در نظر گرفتن مدت زمان کارکرد در طول سال از پرداخت مالیات معاف میباشد. عیدی دریافتی در بخش دولتی و خصوصی به مجموع درآمدها ، اضافه و مشمول مالیات میگردد. قابل ذکر است طبق ماده 84 ق.م.م معافیت مالیاتی بایستی بر مبنای درآمد سالانه آنها اعمال گردد.

1× (12 ÷ معافیت مالیاتی سالانه ) – معافیت عیدی و پاداش آخر سال

21× ( 12÷ 276,000,000 ) – معافیت عیدی و پاداش آخر سال

23,000,000 ریال – معافیت عیدی و پاداش آخر سال

جرائم عدم ارسال فایل مالیات بردرآمد حقوق

طبق ماده 197 ق.م.م در صورت ارسال ننمودن لیست ، 2% حقوق پرداختی و در صورت پرداخت نکردن مالیات که مشمول مالیات گردند ، جریمه ای به معادل 10% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 2.5% مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سر رسید پرداخت منظور میگردد.

 

آنلاین حسابدار حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *