جرائم مالیاتی, حسابداری مالیاتی, مالیاتی, مقالات

اظهارنامه انحلال مجموعه

اظهارنامه انحلال مجموعه

اظهارنامه انحلال مجموعه

مجموعه ها و موسسات به دلایل زیادی تصمیم به انحلال مجموعه میگیرند و بدون اینکه از قانون مالیاتی آن خبر داشته باشند باعث جریمه مالیاتی برای خود میشوند.

طبق ماده 114 ق.م.م آخرین کارفرما یا کرافرمایان مجموعه بایستی قبل از اینکه مجموعه برای منحل شدن ، مجمع عمومی تشکیل دهد و موضوع را تکذیب کند ، اظهارنامه دارایی و بدهی را طبق ضوابط درج شده در قانون تهیه و به اداره دارایی حوزه خود ارائه نماید.
طبق ماده 115 قانون در خصوص محل دریافت مالیات این مجموعه ها ، توصیفی مطرح نموده و ماخذ مالیات را ارزش دارایی منهای بدهی و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها قرار داده است.
طبق ماده 116 قانون تکلیف کارفرمایان تصفیه را مشخص نموده که تا 6 ماه از تاریخ منحل شدن مجموعه باید اظهارنامه مالیاتی را ارائه نمایند.
طبق ماده 117 قانون درباره تکلیف ماموران مالیاتی قید کرده که بایستی اظهارنامه این اشخاص را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

طبق ماده 118 قانون بیان کرده که تقسیم دارایی های این مجموعه ها پیش از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی مجاز نمیباشد.

نکاتی بابت مالیات انحلال اشخاص حقوقی

الف- اشخاص حقوقی منحله موظف به ارائه دو نوع اظهارنامه جداگانه شامل موارد زیر میباشد :
1- اظهارنامه موضوع ماده 114 ق.م.م که از تکلیف های آخرین کارفرمایان شخص حقوقی توضیح داده و باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که جهت اتخاذ تصمیم به انحلال مجموعه نموده است ، به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه گردد. این اظهارنامه مشمول صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت اتخاذ تصمیم برای انحلال مجموعه میباشد.

2- اظهارنامه موضوع ماده 116 ق.م.م که از تکلیف های کارفرمایان تصفیه بوده و باید در مدت 6 ماه از تاریخ انحلال به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه و مالیات تعیین شده پرداخت گردد. این اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی میباشد.

ب- تاریخ ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات مجموعه انحلال یافته ، موضوع ماده 116 ، 6 ماه از تاریخ ثبت انحلال مجموعه حقوقی در اداره ثبت مجموعه ها میباشد.

ج- چنانچه در بین دارایی های مجموعه انحال یافته ، زمین ، ساختمان ، حق واگذاری محل ، سهام و سهم الشرکه موجود باشد ، جهت محاسبه مالیات مجموعه ارزش دفتری دارایی های ذکر شده جزو اقلام دارایی های مجموعه انحلال یافته محسوب نمیگردد و از سویی دیگر معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی ها کسر میگردد.

لازم به ذکر است ، مالیات این موارد طبق ماده 59 و 143 و 143 مکرر تعیین گردیده است.

د- جهت تعیین ماخذ محاسبه مالیات مجموعه انحلال یافته بایستی درآمدها و هزینه های آن از ابتدای سال ذکر شده تا تاریخ انحلال ، رسیدگی ، سود و زیان مذکور تعیین شده و بعد از آن ترازنامه به تاریخ روز انحلال ، تهیه میگردد که ضمن محاسبه نمودن سود و زیان دوره انحلال ، دارایی های آن تعیین و سپس بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت شده از آن کسر میگردد و از این راه ماخذ محاسبه مالیات به دست می آید.

ه- مالیات مربوط به آخرین دوره فعالیت مجموعه منحله به نرخ 25% ماده 105 ق.م.م میباشد به غیر از مالیات املاک و سهام و.. که پیش از آن ذکر شد.

ت- مجموعه ها بعد از انحلال ، بایستی برای اتمام امر تصفیه نسبت دریافت پلمپ دفاتر قانونی اقدام نموده و چنانچه بعد از پرداخت مالیات مذکور در بند قبل درآمدی کسب نماید که شامل مالیات املاک و سهام نباشد ، مشمول مالیات بردرآمد میباشد.

ث- تقسیم دارایی مجموعه انحلال یافته ، تنها با دریافت مفاصا حساب مالیاتی مجاز بوده و در صورت عدم رعایت این مورد ، همه اشخاصی که دارایی ها بینشان تقسیم شده ، شامل پرداخت مالیات و جرائم متعلق به مجموعه خواهند بود.

 

آنلاین حسابدار حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این مجموعه در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *