دام نقدینگی

دام نقدینگی

تعریف دام نقدینگی دام نقدینگی در واقع به شرایطی که بر اثر نرخ بهره بسیار پایین، سرمایه گذاران مایل به خرید اوراق قرضه نیستند و ترجیح م...

ادامه مطلب