هر شرکت و سازمان اقتصادی اگر چه بزرگ یا کوچک باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و نیازمند دقت و رعایت الزامات قانونی مربوط به‌ آن است.
این امور اداری همانند محاسبه جمعه کاری و تعطیلات، حق بیمه، حضور و غیاب پرسنل، پرداخت حقوق و مزایا و بسیاری دیگر در نهایت دقت و تبحر انجام شود؛ برای وصول به چنین هدفی باید انجام امور به فردی متخصص و متبحر سپرده شودو یا اینکه از این افراد مشورت گرفته شود.
شرکت حسابداری آنلاین حسابدار با در اختیار داشتن گروهی خبره قادر به انجام کلیه خدمات اداری و پرسنلی ذیل را به مشتریان خود ارائه دهد و از واحدهای مالی و حسابداری شرکت‌ها پشتیبانی نماید.
۱۳۲۵۰
بازرگانی و فروشگاه
۳۲۶
مشتریان مهندسی مشاور
۶۹۳
مشتریان تولیدی
۷۳۶
مشتریان پیمانکاری

خدمات اداری و پرسنلی ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

  • انجام امور تسویه پرسنلی

  • شرکت در جلسات اداره کار

  • تهیه و تنظیم قرارداد های پرسنلی

  • پیاده سازی اتوماسیون اداری

  • مدیریت امور اداری وآموزش مسائل حقوقی اداری

  • تهیه و تنظیم لیست حقوق

نظر آریا دیزل

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

شما هم به مشتریان خدمات اداری آنلاین حسابدار بپیوندید.