انجام کلیه امور مربوط به بیمه مانند دریافت کد کارگاهی، ثبت نام و… دارای اتلاف وقت بسیار زیاد و پیچیدگی‌های کاری خود می‌باشد؛ بدین سبب به منظور سهولت در انجام کار مشتریان عزیز، شرکت حسابداری آنلاین حسابدار با بهره گیری از دانش به روز متخصصین خود خدمات بیمه را به شرح زیر ارائه می‌دهد.

۱۳۲۵۰
ارسال لیست بیمه
۳۲۶
مشتریان مهندسی مشاور
۶۹۳
مشتریان تولیدی
۷۳۶
مشتریان پیمانکاری

خدمات بیمه ای ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

  • ثبت نام و نام نویسی پرسنل

  • دریافت کد کارگاهی

  • ارسال لیست بیمه

  • مشاوره در زمینه بیمه های پیمانکاری و…

  • شرکت در دفاعیه جلسات هیت حل اختلاف بیمه

نظر آریا دیزل 

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل 

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل 

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل 

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

نظر آریا دیزل 

نظر مشتری ما

مثل همیشه خوب و عالی بودن

شما هم به مشتریان خدمات بیمه آنلاین حسابدار بپیوندید.