خدمات بیمه

ارائه دهنده بهترین خدمات حسابداری

انجام کلیه امور مربوط به بیمه مانند دریافت کد کارگاهی، ثبت نام و… دارای اتلاف وقت بسیار زیاد و پیچیدگی‌های کاری خود می‌باشد؛ بدین سبب به منظور سهولت در انجام کار مشتریان عزیز، شرکت حسابداری آنلاین حسابدار با بهره گیری از دانش به روز متخصصین خود خدمات بیمه را به شرح زیر ارائه می‌دهد.

736

مشتریان پیمانکاری

693

مشتریان تولیدی

326

مشتریان مهندسی مشاور

13250

بازرگانی و فروشگاه

اگر بخواهیم بصورت خلاصه بیمه تامین اجتماعی را تعریف کنیم باید بگوییم که بیمه تامین اجتماعی نوعی خدمات است که با توجه به پرداخت هایی که در طی دوره خدمت توسط کارفرما و شخص به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود ضمانت خدمات درمانی و بازنشستگی را برای فرد بیمه شده دارد.
کل مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق و مزایای مشمول است و ۲۳ درصد از آن سهم کارفرما بوده و هفت درصد باقیمانده نیز سهم کارگر است
جرائم عدم ارائه فهرست بیمه
درصورت عدم پرداخت حق بیمه بابت هر ماه تاخیر 2 درصد و در صورت عدم ارسال لیست معادل 10 درصد جریمه خواهد شد

خدمات حسابرسی ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

ارسال لیست بیمه

دریافت کد کارگاهی

ثبت نام و نام نویسی پرسنل

شرکت در دفاعیه جلسات هیت حل اختلاف بیمه

ارتباط با کارشناسان

خدمات حسابداری

برخی از مشتریان حسابدار کمک