نوشته شده در

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی

یکی دیگر از موارد مهم در شاخه حسابداری ، حسابداری اجتماعی بوده که به کنترل تاثیر عملیات یک کسب و کار بر کل جامعه ، می نگرد. این مسائل ملزم به آن است که واحدهای تجاری با دقت به جامعه و همهی مسائل و موارد محیط اطراف خود نگاه میدارد و در نظر میگیرد تا که عملیات آنها چه تاثیری بر افراد جامعه ، محیط و مکان های اطرافشان میگذارد.

این نوع حسابداری ، به انواع دارایی هایی گفته می شود که در حسابداری مالی مطرح شده و توجهی ندارد لیکن تمرکز آن بر رفتارهای کسب و کار محکم میباشد. انجام هر کسب و کاری صرف نظر از اندازه آن کسب و کار ، میتواند این ارزیابی را به انجام برساند و این روند ، پدیدآورنده به عنوان حسابداری اجتماعی در پایان قرن بیستم می باشد.

گسترش حسابداری اجتماعی تحت عنوان یک شاخه حسابداری از جمله فشارهای جنبشها و مکاتب زیست محیطی در شرکت های بزرگ می باشد و همچنین ، این مورد از تقاضای دولت ها و مردم پیروی می کند که فعالیت های کسب و کار و آثار آن بر فعالیت های محیطی ، دقیق تر و خوانا تر میباشد. این نوع حسابداری تلاش می کند تا حسابی را جهت بهای تمام شده و مزایای فعالیت های شرکتی در ارتباط با اجتماع و محیط ایجاد نماید.

حسابداری اجتماعی به تنهایی ، دربرگیرنده رفتار کسب و کاریست که رفاه را برای مردم فراهم میسازد ، پس بنابراین این حسابداری معمولا به نام حسابداری اجتماعی و محیطی ، گزارشگری اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکتی نامگذاری و شناخته گردیده است.

در حال حاظر این نوع حسابداری را میتوان این گونه معنا کرد که هر نوع واحد اقتصادی میتواند آن را استفاده نمود و تنها به کسب و کارهایی که بر سودآموری واحدهای تجاری تمرکز دارند ، اختصاص ندارند . دولت ، کسب و کارهای غیر انتفاعی و سازمان های خیریه را این نوع حسابداری شامل می گردد.در واقع حسابداری اجتماعی بر مسئولیت اشاره دارد که این مسئله باعث می شود که فعالیت های سازمان ها در راه حفظ و بقای بشری ، تحقق پذیرد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

سیستم اطلاعات حسابداری

سیستم اطلاعات حسابداری

سیستم اطلاعات حسابداری

سیستمی که عملیات جمع آوری و ذخیره سازی داده های مالی را با روندهای گوناگون حسابداری پیش می برد و بعد از پردازش این داده ها ، اطلاعاتی که برای استفاده تصمیم گیرندگان واحد تجاری مناسب باشد تولید و ارائه می دهد.

این سیستم در آخر با ارائه انواع گزارش های پیشرفته و مهندسی شده مالی قادر میباشد تا تصمیم گیرندگان و کارفرمایان سازمان را در برنامه های راهبردیشان یاری نماید. یک سیستم اطلاعات حسابداری میتواند تنها مشمول چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری معمولی باشد.

 

امروزه این سیستم ها به عنوان پیچیده ترین و ساختار مبنی بر قابلیتهای فناوری اطلاعات و فرایندها و راه های سنتی و پیشرفته حسابداری میباشد. معمولا هر یک از این سیستم ها از اجزای اصلی ساخته شده اند :

1- کارکنان : همان کاربران سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد.
2- راه های و دستورالعمل ها : همان روند جمع آوری ، مدیریت و ذخیره سازی اطلاعات مالی و داده ها می باشد.
3- داده ها : منظور داده های مربوط به سازمان ها و روندهای مختلف و تنوع کسب و کار می باشد.
4- نرم افزار : همان نرم افزار های تخصصی حسابداری و عمومی برای پردازش داده های حسابداری محسوب می گردد.
5- زیر ساخت فناوری اطلاعات : سیستم های اطلاعات حسابداری که امکان میدارد ف نظامها و سیستم ها و شبکه های کامپیوتری در اختیار اشخاص مربوطه و به طور همزمان قرار گیرد.
6- بررسی های داخلی و اقدام های امنیتی : امور امنیتی درون سیستم برای حفظ داده ها که به طور دستورالعمل مدون و ساختار یافته محسوب می شود.

این سیستم های اطلاعات حسابداری را می توان محل تقاطع و برخورد منطقی دو مورد گسترده حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت در نظر گرفت.
انچه که در هر دو رشته حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت مشابه هستند ، توجه و اهمیت محوری به موضوع و ماهیت اطلاعات می باشد. حسابداری مستقیم به اطلاعات مالی بر میگردد ، به طوری که سیستم اطلاعات مدیریت سیستم های بسیاری را در بر می گیرد که اطلاعات را تولید و توسعه میبخشد.
به صورت کلی ، این سیستم دارای دو هدف عمده می باشد :
1- اطلاعات را برای عملیات و نیاز و الزامات قانونی ارائه می دهد.
2- اطلاعات را برای تصمیم گیران و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری ارائه می دهد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

تمبر مالیاتی

تمبر مالیاتی

تمبر مالیاتی

بر اساس تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم که باطل ننمودن تمبر مالیاتی به وسیله وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام میدارند و این موضوع از موارد ارائه رفع نقص می باشد و مقررات ذکر شده در ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از باطل نمودن تمبر مالیاتی وکالت می باشد.

طبق ماده 59 قانون مقرر شده ، رونوشت مدرک مثبت سمت پیوست دادخواست نامگذاری شده و اگر به چنین پیوستی 2000 ریالی تمبر الصاق و باطل نگردد از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و این اخطار در چنین موضوعی در حقیقت ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی میباشد که با قانون قید شده در تبصره ماده 103 ق.م.م متضاد می باشد.

نتیجه میگیریم اقامه دعوی به کیفیت مطرح شده را بدون وجاهت قانونی دانسته و قطعا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار بدون صدای دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره به مدت 20 روز بعد از ابلاغ ، مورد تجدید نظر خواهی به حضور محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی

حسابرسی تامین اجتماعی ، بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی مدیران موظفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و اسناد لازم را در زمان مراجعه بازرس سازمان در اختیار او قرار دهند.

بازرسان سازمان این حق را دارا میباشند که کارگاه های شامل قانون را مورد بازرسی قرار داده و دارای همان اختیارات و مسئولیت های ذکر شده در ماده 52 و 53 قانون کار باشند. تصمیم بازرسی حداکثر به مدت یک ماه از سوی سازمان به مدیر اعلام می گردد.

در حقیقت رعایت قانون ماده 47 تامین اجتماعی ، به نوعی ایجاد اطمینان جهت مزدبگیران می باشد که به هر علتی حق آنها از سوی کارفرما صلب شده باشد. در حقیقت سازمان تامین اجتماعی میخواهد با انجام عملیات بازرسی یا به عبارتی دیگر حسابرسی طبق دفاتر قانونی شخصیت حقوقی و به پشتیبانی اسناد و مدارک قابل قبول به دنبال عناصری باشد که کارفرما ، قانون تامین اجتماعی را تخریب نموده و نسبت به محاسبه و واریز حق بیمه بیمه شدگان اقدام نکرده باشد.

 

زمانی که مدارک توسط بازرس مورد بررسی قرار گرفت ، اطلاعات را در فرم مشخصی به شعبه تامین اجتماعی مربوطه ارائه میدهد تا بدهی کارفرما در خصوص بیمه مقرر گردد و سپس طبق قانون ، 1 ماه به کارفرما مهلت داده می شود که مبالغ مربوطه را بپردازد .

اگر غیر از این باشد ، جریمه ای به میزان 2% برای هر ماه دیرکرد به او تعلق می گیرد با توجه به این که این بدهی چه قطعی باشد چه قطعی نباشد.

لازم به قید است که مبنای این حسابرسی مشمول چه مواردی میباشد و هر چه به کارگران برای حقوق و دستمزد و مزایای قانونی پرداخت گردد ، و هر آنچه به پیمانکاران بپردازند و مفاصا حساب آن از تامین اجتماعی گرفته نشود ، و هر چه که به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای حق الزحمه پرداخت شود مواردی محسوب میگردد که حسابرسی از آن صورت گرفته و بایستی حق بیمه آنها حساب و پرداخت گردد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

حسابداری مدیریت در مقابل حسابداری مالی

حسابداری مدیریت در مقابل حسابداری مالی

حسابداری مدیریت در مقابل حسابداری مالی

دو مورد از دانش حسابداری ، حسابداری مدیریت و حسابداری مالی میباشد و در واحدهای تجاری مفید می باشند. مهمترین وجه مشترک حسابداری مالی و مدیریت ابلاغ تامین نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان از اطلاعات مالی برای نتیجه گیری میباشد و در مقابل این وجه اشتراک ، جنبه تمایز حسابداری مالی و مدیریت به نوع مصرف کنندگان از اطلاعات مالی باز می گردد.

حسابداری مالی بعضا” با فراهم نمودن نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان بیرون از سازمان مربوط میباشد و در برابر آن ، حسابداری مدیریت عمدتا با فراهم ساختن نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان داخل سازمان مربوط است.

صاحبان سرمایه ، فراهم کنندگان منابع مالی ، دولت ها و… بعضا” مواردی هستند که با اطلاعات خارج شده از حسابداری مالی مربوط میباشد.

کارفرمایان واحد تجاری معمولا شامل مواردی می باشند که با اطلاعات خارج شده از حسابداری مدیریت مربوط میباشد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

رسیدگی مالیاتی

رسیدگی مالیاتی

رسیدگی مالیاتی

مهمترین نکته برای تشخیص درآمد واحدهای تجاری و محاسبه مالیات به وسیله سازمان امور مالیاتی ، اظهارنامه مالیات عملکرد ارسالی توسط مودیان مالیاتی میباشد . بعد از ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر عملکرد ، واحد رسیدگی و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم پرونده مالیاتی واحد تجاری جهت دوره عملکرد تحت نظر ، به وسیله کارشناس ارش مالیاتی یا ممیز مالیاتی مورد انجام روند رسیدگی قرار میگیرد.

مراحل روند رسیدگی مالیاتی بخ طور کاملا مختصر به شرح زیر میباشد :

در نخست ، ممیز مالیاتی طی برگه ای که برابر با دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی مقرر شده است و طی تشریفات قانونی ، به عنوات برگ درخواست اسناد و مدارک حسابداری میباشد از مودی درخواست می گردد که کلیه اسناد و مدارک حسابداری خود را برای اجرای مراحل رسیدگی در اختیار او قرار دهد.

بعد از ایفای تشریفات قانونی ، اصطلاحا فرستادن برگ درخواست اسناد و مدارک حسابداری ، کارشناس ارشد مالیاتی موظف است به مدت یک هفته تا 15 روز بعد از ابلاغ درخواست ذکر شده به محل فعالیت مودی مراجعه و دفاتر حسابداری و اسناد و مدارک حسابداری و مالی او را مورد اجرای رسیدگی قرار دهد.

در بعضی موارد خاص ممیز مالیاتی از مودی دعوت به عمل می آورد تا اسناد و مدارک حسابداری و مالی خوانده را در زمان مقرر شده به حضور وی در سازمان امور مالیاتی آورده تا روند اجرای رسیدگی مالیاتی در آنجا انجام گردد.

قابل ذکر است در ابتدا روند رسیدگی مالیاتی بعضا ممیزان مالیاتی در محل اقامتگاه قانونی مودی برای انجام مراحل رسیدگی حضور میابند. دلیل این موضوع چنین است که او قصد بازدید از محل اقامتگاه قانونی و به عبارتی فضای عملیاتی فعالیت مودی را دارد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

تعریف اصول حسابرسی

تعریف اصول حسابرسی

تعریف اصول حسابرسی

اصولی که حسابداران جهت موضوع اجرای فعالیت در کلیه مرحله های اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است . مانند :

الف ) اصول بهای تمام شده تاریخی : کلیه رویدادهای مالی به بهای تمام شده در تاریخ ثبت شده و در صورتهای مالی منعکس می شود و اگر بعدها ارزش ریالی آنها رونق پیدا کند ، این افزایش شناسایی و در ثبت قرار نمی گیرد.

ب ) اصول کشف حقایق : این اصول باعث می شود تمامی واقعیت های مالی شرکت به شکل مناسب و تکمیل شده کشف گردد . طبق این اصول بایستی کلیه اطلاعاتی که به شکلی میتواند در تصمیم گیری مصرف کنندگان از اطلاعات مالی موثر باشد ، حاشا می شود . پیدا کردن اطلاعات میتواند در متن صورت های مالی یا یادداشت های همراه آن صورت گیرد.

ج ) اصول تحقق درآمد : طبق این اصول ، درآمد ها بدون توجه به زمان اخذ وجه نقد مربوط ، در زمان تجقق شناسایی می گردد و معمولا زمانی درآمد را به حقیقت یافته میدانند که فرایند دریافت سود کامل با کمترین قسمت بزرگ آن تکمیل شده باشد. فرایند دریافت سود از جمله مجموعه ای از عملکردهایی میباشد که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید با تبدیل آنها به کالای اصلی ساخته شده و در آخر فروش اجناس و دریافت وجه آنها را در بر می گیرد. برخی زمان فروش اجناس ، فرایند کسب سود را تکمیل شده دانسته و در نتیجه زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر قرار میدهند

د ) اصول مطابقت داشتن هزینه ها با درآمدها : طبق اصول تطابق جهت اندازه گیری سود هر دوره بایستی هزینه های هر دوره را با درآمدهای همان دوره برابر نموده و به عبارتی برای مقرر نمودن سود هر دوره بایستی هزینه هایی که جهت کسب درآمدهای همان دوره تحمیل شده را از درآمدها کم نماید. در نتیجه هر زمان اصل تطابق ، درآمدی در صورت سود و زیان یک دوره منعکس می شود قطعا هزینه هایی که به آن درآمدها ربط پیدا میکند در همان صورت سود و زیان منعکس گردند.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

تعریف مالیات حقوق

تعریف مالیات حقوق

تعریف مالیات حقوق

تمامی اشخاصی که به هر نحوی مشغول به فعالیت هستند و حقوق دریافت می نمایند و حق بیمه برای آنها پرداخت می گردد ، بایستی قسمتی از حقوق دریافتی خود را برای مالیات حقوق به وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند.

میزان مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و بر اساس بخشنامه هایی به تمامی مدیران و بنگاه های اقتصادی ارائه می گردد و کارفرما مکلف میباشد مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای پرسنلان خود را کم نموده و به حساب مقرر شده وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نماید.

ابلاغ بخشنامه مالیات حقوق سال 98

شخصی به نام محمد قاسم پناهی ، سرپرست سازمان امور مالیاتی مقدار معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق و سال 98 را ارائه و ابلاغ نموده است.

میزان معافیت مالیاتی بر مبنای ماده 84 قانون مالیات های مستقیم مصوب در سال 98 سالانه مبلغ 33 میلیون تومان معادل سیصد و سی میلیون ریال مقرر نموده است.

سقف معافیت مالیات اشخاص بر مبنای ماده 57 و 101 ق.م.م سالانه مبلغ 25 میلیون و 800 هزار تومان معادل دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال مقرر شده است.

این مقررات مشمول تمامی مشاغل و اشخاصی که بیمه برای آنها لحاظ شده و رند دریافتی مشخصی از یک کارگاه یا شخص را دارا میباشند ، می گردد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

حسابداری و کاربرد آن

حسابداری و کاربرد آن

حسابداری علمیست که کارهای واحد های تجاری را اندازه گیری نماید و بعد از این اطلاعات را در قالب گزارشها پردازش می نماید و در پایان نتایج فعالیت تجاری را به تصمیم گیرندگان ارائه می نماید.

به همین سبب حسابداری را به نام تجارت میدانند . اشخاص هر چقدر بهتر این زبان را آموزش ببیند بهتر می تواند بر شرایط مالی زندگی خود تسلط داشته و تحقیقاتی که اخیرا بر روی تعدادی از مدیران صورت می گیرد نشان داده می شود که آنها به این معتقدند آموزش حسابداری به دانشجویان ، خیلی مهمتر از سایر رشته هایی است که به نحوی با تجارت فعالیت می کند.

مواردی که بر حسابداری بسیار اهمیت دارد مانند برنامه ریز مالی ، استقراض ها ، مالیات پر درآمد و سرمایه گذاریها کاملا بر یک سیستم اطلاعاتی حسابداری استوار هستند.

یکی از موثرترین محصولات سیستم اطلاعاتی حسابداری ، صورتهای مالیست که توان نتیجه گیری در افراد را بروزرسانی می نماید . صورتهای مالی شامل مدارکیست که وضعیت اشخاص یا واحدهای تجاری را در قالب مقادیر پولی گزارش می نمایند.

گروه هایی که از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند شامل موارد زیر است :

اشخاص :

بسیاری از افراد جهت کنترل حساب بانکی ، جهت ارزیابی سفارشات ارتباط با اجاره یا خرید برای سرمایه گذاری ، جهت حساب نمودن درستی حقوق دریافتی خالص و جهت نتیجه گیری در خانه و… به این اطلاعات حسابداری نیاز دارند.

واحد های تجاری :

کارفرمایان واحدهای تجاری جهت مشخص نمودن اهداف سازمان خود ، جهت ارزیابی پیشرفت های حاصل از اهداف و بکارگیری اصلاحات ضروری و… احتیاج به اطلاعات حسابداری داشته و از نتیچه هایی که مستقیما بر اطلاعات حسابداری محکم هستند شامل موارد زیر میباشد : چه ساختمانی خریداری شود ، چه مقدار موجودی کالا باید در دسترس باشد و چه مقدار وجوه نقدی بایستی قرض گردد.

سرمایه گذاران و بستانکاران :

وجوه نقد لازم جهت آغاز فعالیت را سرمایه گذاران فراهم می نمایند ، اشخاصی که قصد سرمایه گذاری در واحد تجاری را دارند مایل به بازده شرمایه گذاری خود می باشند و این کار از روش تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انجام میپذیرد و سرمایه گذاران از راه تجزیه تحلیل صورتهای مالی از شرایط واحد تجاری آگاهی پیدا میکنند.

 

موسسات و نهادهای دولتی :

برخی سازمانها از قوانین دولتی پیروی می نمایند مانند : کمیسیون بورس و اوراق بهادار که یک نهاد دولتی جهت تهیه قانون حاکم بر بازار سرمایه در کشور امریکا می باشد ، واحدهای تجاری را ملزم به افشای اطلاعات مالی ساخته است.

مقام های مالیاتی :

دولت مسئول وضعیت مالیات بر اشخاص و واحدهای تجاری بوده و مقدار مالیات طبق اطلاعات حسابداری مقرر می گردد.
واحدهای تجاری ، مالیات بر درآمد خود را بر اساس مدارک حسابداری که نشان دهنده مقدار درآمد است مقرر می نمایند.

سازمان های غیر انتفاعی :

این سازمان مانند تعدادی از بیمارستان ها ، مدرسه های دولتی ، دانشگاه ها که فعالیتهای آنها اهدافی به جز سود را مد نظر می گیرند و همانند موسسات تجاری از اطلاعات حسابداری بهره میبرند.
قابل ذکر است سازمانهای انتفاعی و سازمانهای غیر انتفاعی با پرداخت حقوق ، پرداخت اجاره و … رو به رو میشوند که کلیه اطلاعات آنها از سیستم حسابداری سرچشمه میگیرند.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.

نوشته شده در

تعریف انبارگردانی

تعریف انبارگردانی

تعریف انبارگردانی

مقرر نمودن تعداد موجودی انبار در پایان هر دوره و تطابق موجودی کالا با مقادیری که در کارت های ریالی و عددی و در سیستم ثبت شده و در پایان کنترل و اصلاح میزان اضافه و کسری موجودی انبار را انبارگردانی می نامند.

بر اساس استاندارد های حسابداری ، قابل ذکر است دست کم سالی یک بار در انیارهای شرکتهای صنعتی ، تولیدی ، بازرگانی انبار گردانی پیگیری گردد.

توجه داشته باشید اهمیت و مقادیر و ابعاد کالاها در این زمان میتواند کاهش یابد.

اهداف اصلی از انبارگردانی ، شمارش موجودی کالا جهت حصول اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالاها میباشد.

 

شرکت حسابداری حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ دفاتر قانونی ، حسابداری ، قانون کار ، بیمه و… میباشد همچنین این شرکت در ارائه خدمات مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران 9092305726 و تلفن ثابت شهرستان 9099071209 تماس حاصل فرمایید.