معافیت‌های مالیات بر درآمد و معافیت مالیاتی حقوق سال 1400

  معافیت های مالیات حقوق دارای 13بند است که به شرح زیر میباشد: 1.اعضای سیاست خارجی و مدیرانی که وارد کشور میشوند،ونمایندگانی که ...

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده

تعریف ارزش افزوده ارزش افزوده یعنی تفاوت بین ارزش اجناس و خدماتی که ارائه شده است. وارزش اجناس و خدمات خریداری شده که در مدت معین م...

ادامه مطلب

مالیات و جرائم ماده 169

جرائم ماده 169 ارائه مالیات جامعه نوعی مشارکت محسوب میشود که توسط شهروندان صورت میگیرد هدف از انجام این کار بهبود بخشیدن به کلان اق...

ادامه مطلب

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی یکی دیگر از موارد قابل توجه مالیات ایران،  معاملات فصلی میباشد. این نوع ارائه درآمد چند سالی است که به‌طورجدی  ...

ادامه مطلب