معافیت‌های مالیات بر درآمد و معافیت مالیاتی حقوق سال 1400

  معافیت های مالیات حقوق دارای 13بند است که به شرح زیر میباشد: 1.اعضای سیاست خارجی و مدیرانی که وارد کشور میشوند،ونمایندگانی که ...

ادامه مطلب