Search
Generic filters

کاغذ

کاغذ و خرید کاغذ ، کمتر وسیله ای وجود دارد که به اندازه ورق و برگه کاغذ به جوامع بشری خدمت کرده باشد. به دلیل همراهی چند صد ساله ورق و برگه کاغذ خدمت و ارزش بالای انواع ورق و کاغذ در ارتقای سطح دانش و علم، ذخیره آن و انتقالش به نسل های بعد تا حدودی عادی شده است ولی این موضوع میزان ارزش درجه اهیمت ورق و برگه کاغذ را تغییر نمی دهد. اینکه انواع ورق و برگ کاغذ از فرآورده های با ارزش درخت و چوب درختان هستند لزوم دقت و استفاده درست از آنها آگاهی از بهای بالای تولید ورق و برگ کاغذ را به ما یادآور می شود.

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Copimax سایز A5

۲۵,۴۱۰ تومان

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Double A سایز A3

۲۵,۰۱۱ تومان

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ double A سایز A4

۵۷,۲۰۰ تومان

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Double A سایز A5

۲۲,۰۰۰ تومان

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Gold سایز A3

۹۵,۷۰۰ تومان

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ IK Plus سایز A4

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Maxi Brite سایز A3

بسته ۵۰۰ عددی کاغذ Mz سایز A4 (کپی)

محبوب ترین محصولات