[wd_asp id=1]

روان نویس

روان نویس یک نوشت افزار بین خودکار و ماژیک است، این قلم از جوهر روان استفاده می کند. اما نه به مانند خود نویس، بلکه جوهر این قلم به مانند ماژیک در یک ابر فشرده قرار دارد، این قلم در قسمت نوک شبیه به خودکار است. استفاده از روان نویس بسته به خود شخص مصرف کننده دارد، خیلی ها خودکار را ترجیح می دهند اما بعضی هم همیشه روان نویس به همراه دارند.

[wppm_title hsize=”24″ color=”default” text=”محبوب ترین محصولات”]