خدمات مالی

ارائه دهنده بهترین خدمات حسابداری

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف مالیاتی است که طبق ضوابط در قانون مالیات طی یک دوره 3 ماهه پس از
کسر اعتبار خرید از مالیات فروش در یک فرصت 15 روزه بعد از اتمام هرفصل باید بصورت اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی
ارسال و پرداخت میگردد
جرائم عدم پرداخت و ارائه اظهارنامه ارزش افزوده
۱- عدم ثبت نام مؤدیان (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه (۲۵%) مالیات متعلق.
۵- عدم تسلیم اظهارنامه (۵۰%) مالیات متعلق.
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده ۲۳ : تأخیر در پرداخت مالیات ماهیانه (۲%)

736

مشتریان پیمانکاری

693

مشتریان تولیدی

326

مشتریان مهندسی مشاور

13250

بازرگانی و فروشگاه

صورت معملات فصلی (169 مکرر)

از آنجایی که از سال 1395 به بعد تغییرات اساسی در بحث قوانین مالیاتی اعمال شد طبق ماده 169 مکرر مودیان الزام شدند که کلیه معاملات انجام شده اعم از خرید و فروش و قراردادها را طبق ضوابط و بخشنامه های اعلام شده بعد از اتمام هر فصل اعلام نمایند که این موضوع بهترین راه برای سازمان امور مالیاتی برای بررسی شرکتهایی هستند که به نوعی معامله و درامدی در کشور دارند که در صورت عدم انجام وظایف فوق جرائمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است
1. عدم صدور صورت حساب فروش کالا یا ارائه خدمات : ۲ درصد
2. عدم درج شماره اقتصادی خود : ۲ درصد
3. عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله : ۲ درصد
4. استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران : ۲ درصد
5. استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود : ۲ درصد
6. عدم ارائه فهرست معاملات فصلی ۱ درصد

خدمات حسابرسی ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

بررسی کلی صورتهای مالی

خدمات حسابرسی صورتهای مالی سالانه

تهیه گزارش مالی و ارائه اظهارنامه عملکرد

استعلام کد اقتصادی

حسابرسی مالی و صدور گزارش جهت ارایه به بانک

تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

مشاوره در مورد خرید و راه اندازی نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی

ارتباط با کارشناسان

خدمات حسابداری

برخی از مشتریان حسابدار کمک