[wd_asp id=1]

باتری

باتری یا پیل الکتریکی (ولتاییک) منبعی از انرژی پتانسیل الکتریکی است که در درون آن با انجام واکنش‌های شیمیایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود، این انرژی در قطب‌های باتری قابل دریافت است. انرژی قابل دریافت در قطب‌های باتری به ازای یکای بار الکتریکی را نیروی محرکه الکتریکی (Electromotive force یا emf) باتری می‌گویند و آن را با یکای ولت اندازه‌گیری می‌کنند. باتری دارای دو الکترود و یک حلال پروتونی الکترولیت است. دو الکترود باید از جنس‌های مختلف باشد زیرا اگر یکی باشند الکترون دهی آن‌ها یکسان است و واکنشی رخ نمی‌دهد و در نتیجه انرژی تولید نمی‌شود. الکترولیت محلولی است که بین دو الکترود ارتباط بر قرار می‌کند.

[wppm_title hsize=”24″ color=”default” text=”محبوب ترین محصولات”]