جرائم مالیاتی, مقالات, مقالات

مفاصا حساب و نحوه تنظیم فرم آن

مفاصاحساب/mofasahesab

فرم مفاصاحساب

با توجه به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای شرکت‌های مهندسین مشاور و به منظور اقدام واحد ذکر شده

با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه و در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی چاپ می‌گردد.

فرم مفاصاحساب به شکلی ویژه و متحدالشکل و با شماره سریال تهیه، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذی ربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیارات ادارات کل استان ها قرار می‌گیرد.

نحوه تنظیم  و حدود اختیار امضاء آن

الف- نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب

پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر، توسط واحدهای ذی‌ربط فرم مفاصاحساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در اطلاعات پیمان به صورت زیر ثبت می‌گردد.

1-نام شرکت مهندسین مشاور

2- خلاصه عملیات پیمان

3- شماره و تاریخ قرارداد

4- میزان مبلغ ناخالص کارکرد ( به حروف و عدد پرفراژ آن)

پس از تکمیل موارد بالا به منظور ارسال رونوشت به میادی ذی‌ربط (شرکت‌های مهندسین مشاور _ اداره کل استان و…)

خلاصه اقدامات مطالباتی (ماخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات) درج کرده و سپس با نشان مهر برجسته و امضاء مجاز صادر می‌گردد.

پیگیری و وصول مطالبات وو ارسال آمارهای مربوطه

به منظور ارائه خدمات و تعهدات قانونی تامین منابع مورد نیاز لازم بوده و به همین سبب وصول به موقع مطالبات سازمان بابت بابت حق بیمه از شرکت‌های مهندسین مشاور هم از نظر منابع سازمان و هم به لحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به شرکت‌های مهندسین مشاور جهت وصول مطالبات از واگذارنده کار نباشد.

نکته: طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد،

می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید، سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید،

در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

اعضاء هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات

طبق ماده 43 قانون تامین اجتماعی، هیات‌های بدوی تشخیص مطابات سازمان، از افراد ذیل تشکیل می‌گردد:

  • نماینده وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت
  • یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی یا صنایع و معادن ایران، در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
  • یک نفر به انتخاب شواری عالی تامین اجتماعی
  • نماینده کارگران به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آراء صادره از سوی هیات‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و جرائم،

1500000 ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از 1500000 ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی، حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

مطالبات سازمان تامین اجتماعی

طبق ماده 49 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد

و طبق ماده 50 مطالبات سازمان بایت حق بیمه و جرایم که ناشی از احرای قانون تامین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد.

همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و جرایم  متعلقه در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی، به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد.

جریمه گواهی خلاف واقع

طبق ماده 97 قانون سازمان تامین اجتماعی، هر کس به استناد و گواهی خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید با موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان تامین خدمات درمانی یا تامین اجتماعی و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

ارتباط با ما

شرکت حسابدار کمک ارائه دهنده خدمات اظهارنامه مالیاتی، پلمپ دفاتر قانونی، حسابداری، قانون کار، بیمه و… می‌باشد.

همچنین این مجموعه در ارائه خدمات آنلاین و مشاوره تلفنی حسابداری و دیگر خدمات مالیاتی فعالیت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تماس های ثابت تهران ۹۰۹۲۳۰۵۷۲۶ و تلفن ثابت شهرستان ۹۰۹۹۰۷۱۲۰۹ تماس حاصل فرمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *