حسابداری, حسابداری مالیاتی, مالیاتی, مقالات

حقوق دستمزد و قرارداد کاری

تعریف قرارداد کاری 

به قرارداد کتبی و یا شفاهی که براساس آن کارگر درقبال  حقوق مشخصی کار را برای مدت موقت و یا

دائمی برای کارفرما به انجام میرساند را قرارداد کاری میگویند.اگردرقرارداد تاریخ شروع و پایان ذکرنشده باشد

قرارداد دائمی نیز تلقی میشود.

مواردی که باید درقراردادهای کاری ذکرشوند به شرح زیرمیباشد:

1.تاریخ شروع و پایان قرارداد درپروژهای موقت

2.درج ساعت کارو ساعت اضافه کاری درصورت توافق دوطرف

3.حقوق ،مزد و مزایا

4.حرفه ،نوع کارویا وظیفه کارگر درقبال کار

5.تعداد تعطیلات و مرخصی ها

هنگامی که در قراردادهای کاری بین کارفرمایان و کارکنان هرگونه توافق کتبی و یاشفاهی

باتوافق دو طرف صورت بگیرد اما برخلاف قوانین قانون وزارت کار باشد آن قرارداد باطل و مورد تائید نمی باشد.

زمانی که قرارداد بین کارفرما و کارگر به صورت شفاهی عنوان شده باشد باید تمامی قوانین وزارت کارو تامین

اجتماعی درآن اجرا بشود.

قانون دوره آزمایشی برای قراردادهای کاری

براساس ماده11 قانون وزارت کار طرفین باتوافق یکدیگر میتوانند زمانی را به برای دوره آزمایشی

کار معین کنند.

طی این مدت آزمایشی هریک از طرفین میتوانند بدون پرداخت خسارت و اطلاع قبلی همکاری را قطع کنند.

اگراین قطع همکاری ازطرف کارفرما باشدالزام به پرداخت حقوق دوره آزمایشی میباشد.

واگر ازطرف کارگرباشد فقط  مستحق حقوق مدت کارمیباشد.

 

 

تعریف دستمزد کارکنان

مبلغی که به صورت نقد یاغیرنقد درقبال انجام کاربه کارمند پرداخت میشود را دستمزد میگویند.

حداقل میزان دستمزد کارگران درابتدای هرسال ازسوی شورای عالی کار تعیین میشود.

همچنین افزایش حداقل دستمزد به درصدتورم سالانه ای است که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود.

باید به این نکته توجه کرد که دستمزدهای کمتراز میزان اعلام شده غیرقانونی بوده وکارگرمیتواند ازسوی وزارت

کار و تامین اجتماعی پیگیری کند.حتی اگراین میزان دستمزد با توافق طرفین باشدو در قرارداد کتبی عنوان شده

باشد پرداخت حداقل حقوق برای تمامی کارمندان  تمام وقت ( 44ساعت درهفته بجز ایام تعطیل و جمعه ها )

الزامی میباشد.

 

حقوق براساس  کارمزد

 

کارمزد عبارت است ازمزدی که بابت انجام مقدار کاری معیین که قابل شمارش و اندازه گیری میباشد.

که براساس هرواحد کار تعیین وپرداخت میشود.این مبلغ پرداختی بابت کارمزد نبایدکمتراز حداقل مزد قانونی

براساس  ساعات عادی کارباشد.همچنین اضافه کار به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعت عادی کار و نیز

کاردرشب و نوبتی طبق مقررت قانون کاراست.

محاسبه نوبت کارویا شب کاری کارگران کارمزدی ،براساس نرخ کارمزد آنها است

نه حداقل حقوقی که شورای عالی کار تعیین کرده است.

 

مدت کار

 

ساعاتی  که کارگرنیرو ویا وقت خود را به دلیل انجام کار دراختیار کارفرما قرار میدهد را مدت کار میگویند.

این ساعات کار نباید بیشتر از8 ساعت درشبانه روز باشد.

البته کارفرمامیتوتند باتوافق کارگران ساعات  کاری را دربعضی روزها بیشتر و یابعضی روزها کمتراز

میزان گفته شده تعیین کند ولی باید مجموع ساعات کار درهفته44 ساعت بیشتر نشود.

 

کار روز و کار شب

 

تعریف کار روز کاری:زمان انجام آن ازساعت 6 بامداد تا ساعت 10شب میباشد.

یعنی کارصبح از6بامداد تا 14 وکارعصراز14 تا 10 شب .

تعریف کارشب کاری:زمانی که ساعات آن از10 شب تا 6صبح میباشد.

 

تعریف کار مختلط

 

کاری که بخشی ازساعات روز و و بخشی از ساعات شب را در برمیگیرد راکار مختلط میگویند.

که ساعاتی که درشب واقع میشود شامل 35 درصد شب کاری محسوب میشود.

 

تعریف کار نوبتی

 

به کاری که در طی ماه به صورت گردشی میباشد یعنی به صورت صبح،عصرویا شب میباشد.

کارمندانی که در طی ماه به صورت نوبتی کار میکنند چنانچه نوبت های کارشان درصبح و عصر باشد 10درصد

و اگر نوبت  کارشان درصبح،عصر،و شب باشد15درصد واگرنوبت هادرصبح وعصر وشب باشد 5/22 درصد

میباشد که علاوه بردستمزد ماهانه اضافه کاری نیز دریافت میکند.

 

تعریف اضافه کاری

 

به انجام کار بیشتراز ساعات کاری درقانون کار را اضافی کاری میگویند.

 

 

تعریف فوق العاده ماموریت

 

هنگامی که کارگر بابت انجام امور مربوط به شرکت حداقل 50کیلومتر از محل کار دورشود ویا

مجبور شود در آن محل اقامت کند را ماموریت میگویند .

همچنین و تامین وسیله یاهزینه رفت وبرگشت و تامین غذا و محل مناسب برای اقامت شبانه به

عهده کارفرما میباشد.فوق العاده ماموریت نبایداز مزذ ثابت روزانه کارگران کمترباشد.

 

حق اولاد و عائله مندی

 

حق اولاد و عائله مندی برای مشمولان قانون کار درصورت  داشتن شرایط زیر قابل پرداخت میباشد:

1.فرزند دختر تاقبل ازازدواج ویا اشتغال داشتن

2.درصورت بیماری یانقص عضو که  طبق گواهی پزشکی قادر به کار نباشد.

3.سن فرزندان پسراواز18 سال کمتر باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشد به تحصیل

4.کارگری که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه را 720 روز یعنی 24 ماه داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت مشاوره مالی ومالیاتی حسابدار کمک، با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی خبره و آبدیده،

آماده ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مجموعه شما و انجام امورمربوط به تهیه صورت معاملات فصلی و….

است. همین حالا با با حسابدار کمک تماس بگیرید تا خسارات ناشی از مالیات های مضاعف را به حداقل

برسانید …

تلفن مشاوره تلفنی  :
تهران : ۹۰۹۲۳۰۵۷۲۶
شهرستان : ۹۰۹۹۰۷۱۲۰۹
سایت ما : www.onlinehesabdar.com
کانال تلگرام ما :shayaanhesab@

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *