بیمه, مالیاتی, مقالات, مقالات

بیمه تامین اجتماعی

بیمه تامین اجتماعی

اشخاصی که درشرکتی مشغول به کارهستند باید حتما بیمه تامین اجتماعی

داشته باشند.سازمان تامین اجتماعی با این نوع بیمه پرسنل شرکت ها،کارمندان

کارخانه ها،وغیره… حمایت میکند.سازمان تامین اجتماعی ضمانت میکند که خدمات

بیمه را در طول پرداخت حق بیمه با مستمری آن در زمان بازنشستگی دریافت میکنید.

وا ز خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی میتوانید استفاده کرد.

درواقع هرشخصی میتواند خودرا بیمه ، وازخدمات بیمه استفاده کند سازمان تامین

اجتماعی موظف است خدماتش رابه افرادی که تحت پوشش بیمه هستند ارائه دهند.

که این پوشش ها میتواند به صورت اجباری برای کارفرماها یا خویش فرما باشد.

بیمه تامین اجتماعی از نگاهی دیگر

درحالت کلی میتوان این چنین گفت که بیمه تامین اجتماعی حقوق بیمه شده را

تضمین کرده و همچنین طبق قانون با ارائه مستمری هنگام بازنشستگی و خدمات

درمانی از حق بیمه شده حمایت میکند.

طبق آمارحدودا چهل و دو ملیون نفر از جمعیت جامعه بیمه تامین اجتماعی هستند

و از خدمات آن استفاده میکنند.و سه و نیم میلیون نفربازنشسته و مستمری بگیر

تحت پوشش این سازمان هستند.که بیمه شدگان و بازنشستگان از خدمات رفاهی

و مالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بهره میبرند.

افرادی که بیمه داشته باشند و اسامی آنها درلیست بیمه شرکتها و سازمان های

حقوقی ثبت شده باشد به آن دفترچه تعلق میگیرد.و ازخدمات این بیمه بهره مند میشود.

انواع بیمه تامین اجتماعی

 • بیمه خویش فرما
 • بیمه اختیاری
 • بیمه کارفرمایان
 • بیمه اجباری
 • بیمه بیکاری
 • تعریف بیمه خویش فرما

به بیمه ای که شخص خودش را بیمه میکند و کارفرما ندارد بیمه خویش فرما میگویند.

درضمن شخص باید بداند بااین نوع بیمه پوشش های بیمه بیکاری  به وی تعلق نمیگیرد.

 بیمه تامین اجتماعی خویش فرما شامل دو مورد میباشد:

 • بیمه خویش فرما اختیاری تامین اجتماعی
 • بیمه کارفرمایان

 

 

تعریف بیمه اختیاری خویش فرما

افرادی که تحت پوشش  بیمه اختیاری هستند زمانی میتواند ازآن استفاده کنند

که حداقل 30 روز حق بیمه خود را پرداخت کرده باشند و رده سنی آنها تا 55سال باشد.

زمانی که سن این افراد بیش از این مقدار باشد باید حق بیمه مازاد سن خود را پرداخت کنند

بیمه تامین اجتماعی برای کسانی که شغل آزاد دارند چاره ای اندیشیده تا افرادبیشتری ازاین بیمه استفاده کند.

تعریف بیمه کارفرمایان

بیمه فقط مختص کارمندان نیست بلکه به کارفرمایان هم مانند کارمندان حقوق باز نشستگی تعلق میگیرد.

قوانین سازمان تامین اجتماعی  برای استفاده کارفرمایان برای بیمه این نوع بیمه به شرح زیر میباشد:

 • بازنشستگی با 12 درصد

دراین مورد خدماتی که مربوط به بازنشستگی داده میشود باید درسال 1400مبلغ 182هزارتومان پرداخت شود.

 • بازنشستگی و فوت قبل و بعد ازبازنشستگی با14 درصد

دراین مورد خدمات بازنشستگی نه تنها در زمان زنده بودن آن همچنین درزمان فوت هم به باز ماندگانش پرداخت میشود. که مبلغ آن 212000تومان میباشد.

 • فوت،ازکارافتادگی ،بازنشستگی با18 درصد

دراین مورد، مبلغ شخص بیمه شده به بازماندگانش بعداز فوت و خدمات مربوطه به کارافتادگی داده میشود

 

تعریف کارگر و کارفرما از نظر قانون کار

براساس قانون کار کارگربه شخصی گفته میشود که در عوض کاری

که انجام میدهد،حقوق،مزد،سهم سود و سایر مزایا مانند عیدی،پاداش،

را از کارفرمای خود دریافت کند.

به شخص حقیقی یا حقوقی که مزایا و حقوق کارگررا درازای کاری که انجام میدهد

طبق قانون وزارت کار پرداخت میکند کارفرما نیزگفته میشود مدیران درواقع همان کارفرمایان هستند.که موظف اند کلیه تعهدات را نسبت به کارگران رعایت کنند.

مزایای بیمه تامین اجتماعی

 1. استفاده از حقوق بازنشستگی
 2. استفاده از این بیمه برای زمان از کار افتادگی
 3. استفاده از این بیمه برای هزینه‌های درمانی
 4. استفاده از این بیمه برای هزینه‌های کفن و دفن
 5. انواع تعهدات بیمه تامین اجتماعی

حمایت های بیمه تامین اجتماعی به بیمه شدگان به شرح زیر میباشد:

 • حمایت‌های درمانی در موارد بیماری، بارداری، حوادث و…
 • غرامت دستمزد ایام بیماری
 • غرامت دستمزد ایام بارداری
 • هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه
 • پروتز و اورتز (تأمین هزینه وسایل کمک پزشکی )
 • غرامت نقص عضو مقطوع
 • کمک هزینه ازدواج
 • هزینه کفن و دفن
 • مقرری بیمه بیکاری
 • خدمات و تعهدات بلند مدت بیمه تامین اجتماعی
 •  خدمات بلند مدت سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان به شرح زیر میباشد:
 • مستمری بازنشستگی
 • مستمری از کارافتادگی کلی
 • مستمری از کارافتادگی جزیی
 • مستمری بازماندگان
 • مزایای نقدی، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران (کمک عائله­ مندی، کمک هزینه اولاد ، عیدی

بیمه اجباری

اشخاصی که در شرکتی یا کارخانه ای مشغول به کار هستند و حقوق دریافت میکنند

باید بدانند بیمه اجباری تامین اجتماعی به آنها تعلق میگیرد.و کارفرما باید آنها را

بیمه تامین اجتماعی کند.که 23درصد ازمبلغ این بیمه را کارفرما و 7در صد از آن را خود

شخص بیمه شده باید پرداخت کند که در مجموع 30 درصد میباشد.

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری نیز نوعی بیمه اجباری محسوب میشود.زیرا تمامی کارمندانی که بیمه تامین اجتماعی را از کارفرمای خود دارند شامل بیمه بیکاری هستند.

همانطور که از نامش پیداست مخصوص زمانی است که شخص به دلایلی بیکاراست و

شاغل نیست. دریافت این نوعد بیمه زمانی امکان دارد که کارمند سابقه بیمه در

سازمان تامین اجتماعی داشته باشد و کاملا غیرعمدی شغلش را ازدست داده باشد.

بعنوان مثال اگرفردی بخاطر تخلفی که انجام داده  ازشرکتی اخراج بشود حق استفاده

ازاین بیمه را ندارند.

پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما

اگرکارفرما به هرعلتی حق بیمه را پرداخت نکند.کارمند میتواند به سیستم قضایی

کشوراطلاع بدهد.وهمچنین باارائه مدارکی ثابت کند از په زمانی درآن شرکت مشغول

به کاربوده است.تا دولت بتواند رابطه کارفرمایی و کارگری تعیین کند و به حل اختلاف آنها بپردازد.

مدارک مورد نیاز جهت ادعای سابقه کاری

اصل و کپی شناسنامه به همراه اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مدعی)

دفترچه درمان مدعی (در صورتی که مدعی دفترچه بیمه داشته باشد)

اصل و کپی وکالت نامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی دارای وکیل باشد)

مدارک جهت بررسی ادعای احتساب سابقه بیمه

برای بررسی سوابق بیمه نیاز به ارائه مدارک زیر می‌باشد:

 • حکم استخدامی، ارتقاء شغلی و تغییر سمت در دوره مورد ادعا
 • لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهارنامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد
 • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
 • گواهی بانک ذی ربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی
 • کارت افتتاح حساب بانکی
 • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
 • لیست های حقوق کارگاه
 • کارت های حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
 • معاینات پزشکی قبل از استخدام
 • کارت بهداشت صادر شده از اداره بهداشت محیط کار

 

شرکت مشاوره مالی ومالیاتی حسابدار کمک، با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی

خبره و آبدیده، آماده ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به مجموعه شما و انجام امور

مربوط به تهیه صورت معاملات فصلی و…. است. همین حالا با با حسابدار کمک

تماس بگیرید تا خسارات ناشی از مالیات های مضاعف را به حداقل برسانید …

 

تلفن مشاوره تلفنی  :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *