بخشنامه های مالیاتی

اظهارنامه مالیات و ترتیب رسیدگی به آن

اظهارنامه مالیاتی/EZHARNAME MALIATI

ترتیب رسیدگی به اظهارنامه مالیات

به طور خلاصه رسیدگی به اظهارنامه مالیات شرکت‌های مهندسین مشاور مراحل زیر طی می‌شود:

1- برگ ابلاغ

2- ارائه مدرک

3- برگ تشخیص مالیات عملکرد سود وزیان(که یکی از دو حالت زیر اتفاق می‌افتد)

الف_ دفاتر قبول می‌شود.

الف 1- میزان سود ابزاری در زمان رسیدگی قابل قبول بوده و 25% آن به عنوان مالیات عملکرد سود و زیان در نظر گرفته می‌شود.

الف 2-میزان سود ایزاری بعلاوه هزینه‌های غیر قابل قبول می‌شود(مانند هزینه موبایل مدیر عامل و یا فاکتورهای بدون مهره و غیره)

حاصل جمع آن‌ها در 25% نرخ مالیات ضرب گشته و به عنوان مالیات سود وزیان در نظر گرفته می‌شود.

ب_ دفاتر علی الراس می‌شود.

در این حالت اگر همه‌ی مدارک ارائه نشود علاوه بر محاسبه سود بر اساس جدول ضریب تشخیص درآمد، 10% نیز به عنوان جریمه رد شدن دفاتر قانونی به مالیات افزوده می‌شود.

نکته1- عدم ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان 20% مالیات قطعی جریمه دارد.

نکته2-عدم ارائه دفاتر قانونی 20% مالیات قطعی جریمه دارد.

4-  برگ تشخیص مالیات حقوق:

شرکت هایی که لیست بیمه تنظیم می‌نمایند و یا شرکت هایی که از کارگران فصلی استفاده می‌کنند

و یا پرداخت هرگونه حقوق و دستمزدی، طبق جدولی که هر ساله توسط وزارت اقتصادی و دارائی تنظیم می‌گردد، محاسبه و مشمول مالیات حقوق می‌شود.

5- برگ تشخیص مالیات تکلیفی:

طبق ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی تمام پرداخت‌های موضوع

این قانون که بالای مبلغ 1500000 ریال باشد شامل 5% مالیات تکلیفی می‌شود.

6-مالیات بر ارزش افزوده:

تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده مشمول 2/2% مالیات ارزش افزوده و 1/8% عوارض کالاها و خدمات می‌گردد.(مالیات بر ارزش افزوده در سال 1391 پنج درصد می‌باشد)

7-اعتراض نسبت به برگ تشخیص:

مودی از تاریخ دریافت برگ تشخیص یک ماه فرصت دارد تا نسبت به رای صادره اعتراض نماید.

8- برگ مالیات قطعی:

میزان مالیات عملکرد سود و زیان، مالیات تکلیفی، مالیات حقوق و دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده و جرائم مربوط به آن محاسبه و مشخص می‌گردد.

9- شکایت از رای هیات حل اختلاف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای و سپردن وجه نقد یا تضمین بانکی به میزان مالیات تا صدور رای شورا

10- پرداخت مالیات ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی

11- پرداخت مالیات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی

12- توقیف اموال به میزان اصل بدهی مالیاتی و جرایم بعلاوه 10% بدهی

برگ ابلاغ جهت رسیدگی(برگ درخواست ارائه مدارک و اسناد)

این برگ در اجرای بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیات های مستقیم به مودی(شخص مالیات دهنده) ابلاغ می‌گردد

و ظرف یک هفته پس از ابلاغ برای رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه به سال مورد نظر به آن شرکت مراجعه خواهد شد.

موارد علی الراس طبق ماده 97 قانون مالیات مستقیم

در موارد زیر درآمد مشمول مالیان مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودو زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خوداری نماید

(منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوق همان اقامتگاه قانونی آن‌ها می‌باشد که در روزنامه رسمی ذکر شده است

مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک خودداری نماید

چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود.

در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از رطیق علی الراس تععین خواهد شد.

ارتباط با کارشناسان مجموعه حسابدار کمک

ارائه کلیه خدمات اظهار نامه های مالیات بر ارزش افزوده

انجام کلیه امور حسابداری

تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

دریافت گواهی ارزش افزوده و تشکیل پرونده ارزش افزود

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *