نمایش 9 24 36

فیلم آموزشی تعریف منوی غذا همراه گروه بندی نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی ثبت پیش فاکتور فروش و تبدیل به فاکتور فروش نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی ثبت سند افتتاحیه به کمک سند ابتدایی نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی راهنمای اصلاح حذف و چاپ فاکتور نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی راهنمای ورود به فضای طراحی فاکتور نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی فاکتور رستورانی نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی معرفی کالا به همراه گروه بندی نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی نحوه بازیابی اطلاعات نسخه پشتیبانی نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی نحوه دریافت شماره سریال نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی نحوه قرار دادن لوگو در تمامی گزارشات نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی نحوه قرار دادن لوگو در فاکتور فروش نرم افزار پادس

تماس بگیرید

فیلم آموزشی نحوه نوآوری اطلاعات نرم افزار پادس

تماس بگیرید