صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی یکی دیگر از موارد قابل توجه مالیات ایران،  معاملات فصلی میباشد. این نوع ارائه درآمد چند سالی است که به‌طورجدی  ...

ادامه مطلب

دام نقدینگی

دام نقدینگی

تعریف دام نقدینگی دام نقدینگی در واقع به شرایطی که بر اثر نرخ بهره بسیار پایین، سرمایه گذاران مایل به خرید اوراق قرضه نیستند و ترجیح م...

ادامه مطلب