عابدی: فرار مالیاتی پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی ممکن نمیباشد

عابدی: فرار مالیاتی پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی ممکن نمیباشد

عابدی: فرار مالیاتی پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی ممکن نمیباشد فرار مالیاتی پزشکان در ایران، پدیده‌ای است که طی آن برخی از «پز...

ادامه مطلب

اخذ مفاصا حساب مالیاتی در مجموعه های پیمانکاری

اخذ مفاصا حساب مالیاتی در مجموعه های پیمانکاری

اخذ مفاصا حساب مالیاتی در مجموعه های پیمانکاری مجموعه های پیمانکاری به علت پیمانی بودن و یا قراردادی بودن موضوع فعالیتشان بایستی جهت ا...

ادامه مطلب