خدمات اداری و پرسنلی

ارائه دهنده بهترین خدمات حسابداری

هر شرکت و سازمان اقتصادی اگر چه بزرگ یا کوچک باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد و نیازمند دقت و رعایت الزامات قانونی مربوط به‌ آن است.
این امور اداری همانند محاسبه جمعه کاری و تعطیلات، حق بیمه، حضور و غیاب پرسنل، پرداخت حقوق و مزایا و بسیاری دیگر در نهایت دقت و تبحر انجام شود؛ برای وصول به چنین هدفی باید انجام امور به فردی متخصص و متبحر سپرده شودو یا اینکه از این افراد مشورت گرفته شود.
شرکت حسابداری آنلاین حسابدار با در اختیار داشتن گروهی خبره قادر به انجام کلیه خدمات اداری و پرسنلی ذیل را به مشتریان خود ارائه دهد و از واحدهای مالی و حسابداری شرکت‌ها پشتیبانی نماید.

736

مشتریان پیمانکاری

693

مشتریان تولیدی

326

مشتریان مهندسی مشاور

13250

بازرگانی و فروشگاه

مالیات بر حقوق مبلغی میباشد که هر ساله طبق ماده 86 قانون طی بررسی هیئت دولت در یک جدول معافیت اعلام و فارغ از اینکه افراد مشمول مالیات هستند یا خیر طبق دستور العمل به صورت ماهیانه همراه با لیست بیمه باید به سازمان امور مالیاتی اعلام گردد
جرائم عدم ارائه مالیات برحقوق:
طبق ماده 197 اصلاحی جریه عدم ارسال به موقع یا مغایر 2 درصد مبلغ کل جریمه مشمول کارفرما خواهد شد و طبق ماده 199 اصلاحی در صورت کسر مالیات و عدم پرداخت جریمه معادل 20 درصد اعمال خواهد شد

خدمات حسابرسی ارائه شده توسط آنلاین حسابدار

تهیه و تنظیم قرارداد های پرسنلی

شرکت در جلسات اداره کار

انجام امور تسویه پرسنلی

تهیه و تنظیم لیست حقوق

مدیریت امور اداری وآموزش مسائل حقوقی اداری

پیاده سازی اتوماسیون اداری

ارتباط با کارشناسان

خدمات حسابداری

برخی از مشتریان حسابدار کمک